Netwerk van talentontwikkeling

Stap 3 naar bezielend werken en leven

 Ontwikkel je veerkracht – Gewoon DOEN!

“Success is how high you bounce when you hit the bottom”

George Patton

Veerkracht is niets anders dan de kracht om terug te veren na tegenslag of teleurstellingen in je leven. Laat ik over 1 ding duidelijk zijn: Veerkracht kun je ontwikkelen en heeft niets met aanleg te maken. Het is namelijk niet iets dat je HEBT, maar iets dat je DOET. Dus goed nieuws: We kunnen het allemaal leren!
Als je meer veerkracht hebt kun je veel sneller je eigen kracht en vertrouwen terugwinnen na tegenslag. Een gezonde dosis veerkracht is essentieel in je zoektocht naar een bezielend bestaan. Waarom? Vergelijk het met een trampoline: de ene is de andere niet. Bij de ene spring je veel hoger dan bij de andere, dus bij een goede veerkracht spring je hoger en zul je meer geluk en bezieling ervaren. Daarom is een goede veerkracht de basis voor een bezielend bestaan.

Maar hoe herken je veerkracht?

Grofweg zijn er 4 soorten veerkracht te onderscheiden:

1. Fysieke veerkracht
2. Mentale veerkracht
3. Emotionele veerkracht
4. Sociale veerkracht

Ad 1
Fysieke veerkracht is de veerkracht van je lichaam : Hoe goed zorg je voor jezelf ? Hoe sterk en fit ben je? Hoe zorg je voor ontspanning ?

Ad 2
Mentale veerkracht gaat over wilskracht : Hoe wilskrachtig ben je? Hoeveel doorzettingsvermogen toon je? Hoeveel discipline heb je?

Ad 3
Emotionele veerkracht gaat over je veerkracht ten aanzien van emoties : Hoe ga je om met (negatieve) emoties?

Ad 4
Sociale veerkracht gaat over veerkracht in relatie tot anderen: Hoe werk je aan je verbondenheid met anderen? Hoe investeer je in vriendschap en het opbouwen van relaties?

Veerkracht gaat over loslaten en acceptatie. Over loslaten van angsten, loslaten van het oude maar ook over accepteren van wat er nu is. Hoe kijk jij naar het verleden? Blijf je hangen in wat je overkomen is? Of richt je je op dingen waar je wèl invloed op hebt?
Veerkracht gaat ook over het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Hoe kijk jij naar jezelf ? Weet je wat je talenten zijn? Kun je jezelf waarderen om wie je bent? Leef je en handel je naar de voor jou belangrijke waarden ? Hoeveel hou je van jezelf? Weet jij wat je gelukkig maakt?

Denk eens goed na over de volgende vragen :

1. Hoe ga jij om met verandering? Kun je er met nieuwsgierigheid en een gezond optimisme naar kijken?

2. Kun je naar leven kijken als leerproces? Wat heb je geleerd van jouw tegenslagen? Wat hebben ze je opgeleverd?

3. Kun je jezelf accepteren zoals je bent? Met al je fouten, tekortkomingen en emoties?

4. Kun je naar anderen kijken en ze accepteren zoals ze zijn?

5. Wat maakt jou gelukkig? Wat zijn voor jou belangrijke waarden in het leven ?

6. Welke complimenten geef jij jezelf ?

7. Kun je je verbinden met je eigen talent, kracht, energie en hulpbronnen om weer overeind te komen na tegenslag?

8. Hoe oprecht ben je ? Doe je wat je hart je ingeeft?

9. Hoe geaard ben je ? Ben je in contact met jezelf? Ga eens bewust met blote voeten in het gras staan of zelfs liggen. Voel waar je contact maakt met de grond. Laat je zorgen, verdriet in de aarde verdwijnen. Ervaar de kracht van loslaten. Je zult verbaasd zijn over hoe bevrijdend dat kan werken.

10. Hoe probleemoplossend ben je? Kun je de praktische kant van je problemen bekijken, afstand nemen en dan in beweging komen om het te lossen? Of blijf je wijzen naar je omgeving en hangen in eigen emoties zoals boosheid en frustratie?

Kortom: Kun je loslaten en accepteren in het leven? Kun je je daarna verbinden met je innerlijke kracht en ook ècht in beweging komen om te gaan voor wat jou gelukkig maakt?

Dan heb je stap 3 naar een bezielend bestaan helemaal te pakken!